Muziek en wetenschap zijn mijn werk en mijn leven. Ik word gedreven door een wens te begrijpen wat ik ervaar, met mijn oren, ogen, neus, mond en huid. Daarvoor ben ik steeds op zoek naar nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht – in mijn ontmoetingen met anderen en met mezelf.

Competenties

Onderzoeksmethoden

– Kwalitatieve interviewtechnieken
– Participerende observatie
– Archiefonderzoek, archiefbeheer en -ontsluiting
– Inbedden van bevindingen in theoretische raamwerken en bestaand onderzoek

Onderwijservaring

BA, MA, PhD niveau
– Hoorcolleges
– Werkgroepen
– Individuele begeleiding

Organisatie

– Ontwikkelen van inhoudelijke visies op de toekomst van wetenschappelijke afdelingen en onderwijsprogramma’s
– Organiseren van internationale wetenschappelijke conferenties
– Selecteren van onderzoekstalent

Overig

– Tekstschrijven en (eind)redactie
– Voorzitten van debatten
– Voordrachten

Wetenschap

Wetenschap begint met het stellen van de juiste vraag. Maar wanneer is een vraag juist? Muziek heeft een enorm potentieel om mensen te verbinden en te verdelen, ze onweerstaanbaar aan te trekken en ze subiet af te stoten. Dus waardevolle informatie voor de één is een pijnlijke ontmaskering voor een ander. In mijn praktijk als muziekwetenschapper werk ik altijd samen met iedereen die op enige wijze deelneemt aan de muziek die mij interesseert: musici, luisteraars en andere wetenschappers. De kennis die ik verwerf en vorm is dus niet alleen van mij; ik ben er geen eigenaar van.

Lees meer

Muziek

Overal ter wereld spelen mensen met geluid: op muziekinstrumenten, met hun stem, met hun lichaam en in hun hoofd. Ze betoveren en verwonderen ons met hun spel, laten ons bewegen, verstillen, herinneren en vergeten. Hoe werkt dat? Die vraag is mijn drijfveer.

Lees meer

Reizen

Al sinds mijn vroegste kinderjaren ben ik op reis. Mijn ouders namen mij mee naar vele eilanden in de Indonesische archipel waar zij voor hun werk enkele maanden per jaar moesten zijn. Na mijn doctoraalstudie vertrok ik naar Engeland voor mijn promotieonderzoek aan de University of Oxford, meermaals onderbroken door langdurige verblijven in het Deutsches Literaturarchiv in Marbach am Neckar voor archiefonderzoek. Mijn onderzoek naar maskanda bracht mij naar Durban in Zuid-Afrika, waar ik al tien jaar om het jaar terugkeer. Sinds enkele jaren ben ik ook weer vaak in Yogyakarta te vinden, de stad op Midden-Java waar ik opgroeide.

Lees meer

Beleid en organisatie

Onderzoek en onderwijs zijn in de afgelopen decennia steeds meer teamwork geworden. Als onderzoekers en docenten elkaar kunnen vinden binnen een organisatie (universiteitsdepartementen, onderzoeksinstituten, overheidsinstanties), dan vormt samenwerking een enorme stimulans voor de kwaliteit en de verspreiding van wetenschappelijke inzichten. Als coördinator van onderwijs- en onderzoeksprogramma’s van verschillende wetenschappelijke instellingen heb ik inmiddels meer dan tien jaar ervaring met het creëren en kanaliseren van samenwerkingsverbanden, met het oplossen van beleidsmatige en budgettaire problemen, en met het ontwikkelen van lange-termijnvisies op steeds veranderende behoeftes aan onderwijs en onderzoek.

Als lid van beoordelingscommissies voor de financiering van meerjarige promotie- en postdoctorale onderzoeksprojecten (zie CV) heb ik ruime ervaring met het snel en gedegen inschatten van onderzoekstalent.

Barbara Titus

Universiteit van Amsterdam
Leerstoelgroep Muziekwetenschap

Universiteitstheater
Nieuwe Doelenstraat 16-18
1012 CP Amsterdam
kamernummer: 2.13

 

b.titus@uva.nl
020 525 44 36

Stuur me een bericht