Jaap Kunst (1891-1960) wordt beschouwd als de grondlegger van de etnomusicologie. Tussen 1919 en 1934 deed Kunst onderzoek naar uiteenlopende muziekpraktijken in het toenmalige Nederlands-Indië. Zijn nalatenschap – geluids- en beeldopnames, foto’s, veldwerkaantekeningen, voorbereidingen voor publicaties, lesmateriaal – wordt momenteel beheerd door de Universiteit van Amsterdam, waar hij van 1942 tot 1960 aangesteld was als Privaatdocent. Met de verdere ontsluiting en kritische bestudering van dit materiaal – in samenwerking met collega’s van de Hogeschool voor de Kunsten en de Universitas Gadjah Mada in Yogyakarta (Indonesië) hoop ik een bijdrage te leveren aan de debatten over het Nederlandse koloniale verleden en de rol van wetenschapsbeoefening daarin.

Een doorslaggevende ontwikkeling in deze plannen was de toekenning in 2021 van een driejarige subsidie van het Joint Programming Initiative (JPI) on Cultural Heritage and Global Change ondersteund door het Horizon 2020 Research and Innovation Programme van de Europese Unie. Het project, Decolonizing Southeast Asian Sound Archives (DeCoSEAS), leid ik samen met meLê yamomo. Het is nadrukkelijk bedoeld om communicatie en samenwerking tussen Aziatische partners onderling en tussen Europese en Aziatische partners te bevorderen. Meer informatie over het project is te vinden op de DeCoSEAS website.

Leave a Reply